Kultuurilooline
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Peetrist Müüslerisse. Ataste õpetajate seminar

Meie järgmiseks sihtpunktiks on Müüsleri. Peetri kiriku juurest edasi minnes jääb tee äärde rändurile ülimalt tähtis maja, A ja O pood.
Vähe aja pärast paistavad Uuetoa talu juurest paremale viiva teeraja otsal seisatajale kätte Ataste seminari varemed.

Ataste õpetajate seminar alustas tööd siin, Ataste karjamõisas, 1837. aastal. Seminari asutasid kaksteist Järvamaa mõisnikku maanõunikust Esna mõisahärra Alexander von Grünewaldti eestvedamisel. Nemad toetasid ettevõtmist rahaliselt ja rentisid kooli ülalpidamiseks põllu- ja heinamaad. Seminaris valmistati ette külakooliõpetajaid. Põhikirja järgi võeti vastu 12 kasvandikku. Õpilasi võeti vastu iga kolme aasta tagant. Lõpetaja pidi töötama kuus aastat selles koolis, kuhu kohalik mõisnik ta määras. Õppimine käis eesti keeles, kestis kolm aastat ja oli tasuta, seminaristid töötasid õppimiskulude katteks kooli majandis. Õppeainete kõrval anti juhatust ka majapidamises, aiatöös, puutöös ja muis tarvilikes igapäevaoskustes. Ajaks, kui Ataste õpetajate seminar 1854. aastal tegevuse lõpetas, oli siin koolmeistriks õppinud umbes 70 talupojaperest pärit kasvandikku.

Oleme meiegi end taas pisut harinud, uudishimulisemad karjamõisa varemedki lähemalt üle vaadanud (võtab vast paarkümmend lisaminutit) ja teekond Müüslerisse võib jätkuda.
Varsti annab silt teada, et Müüslerisse on 3 km. Jõuame kohale umbes poolteist tundi pärast Peetrist tulema hakkamist (selle aja sisse jäävad ka poetrett ja Ataste seminari varemete juures käimine).

Daila Aas, september 2017


Allikad