Kultuurilooline
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Hobukooli Park Koordi külas

Aastal 2005 kolis perekond Aluste pealinnast Järvamaale. Esialgu toimetati Vodja mõisakooli juures sooviga luua oma lastele looduslähedasemaid ja elutervemaid õppimis- ja elamistingimusi. Vodjal elades tuli ka mõte hobustega lähemalt tutvust teha ning juba esimesel aastal saabusid kaks eesti tõugu hobust – justkui märku andma millestki suuremast ja olulisemast, mis alles ees.

Tasapisi kasvas loomade hulk ning küpses idee päris oma kodu rajama hakata. Mõningase otsimise järel leiti Koordi külas sobilik maatükk. Sammhaaval ja majahaaval on idee kodust ja töökohast arenenud aina suuremaks, nii et tänasel päeval saame rääkida erinevate looduslike ehitiste ja  metsaradadega kujundatud teraapiapargist. Võib öelda, et Hobukooli Park hakkas end looma aastast 2007 ja on arenenud sellest ajast läbi mitmete ehitus/koolitus programmide, teenuste täienemise ja erinevate loomade juurdetulekuga.

Hobukooli Pargis on kaks peamist tegevusvaldkonda.
Siin pakutakse praktilisi keskkonnahariduslikke koolitusi, kus õpitakse ehitama kohalikest looduslikest materjalidest nii uusi ehitisi kui tervist toetavaid interjööre. Loodud on ka kogemusõppe vahend „Savimaja komplekt koolidele”, mis on kasutusel suuremates keskkonnahariduskeskustes üle Eesti (projekt valmis koostöös TLU ja Keskkonnaametiga). Teisalt pakub Park rehabilitatsiooniteenusena psühholoogilist nõustamist hobuste abil, kus peamisteks klientideks on erivajadustega lapsed ja täiskasvanud. Aina enam on tuntud huvi tulla veidi pikemaks ajaks kohale, et eralduda oma linnaelust ning viibida looduse ja loomade keskel kui retriidis.

Ümberkaudsed teerajad metsades on kohandatud vastavateks rahunemisretkedeks ning teraapiapargi elemente on plaanis lähitulevikus juurde rajada, et pakkuda teenuseid ka liikumispuudega inimestele.
Hooajatöödele kaasatakse vabatahtlikke ning pakutakse loodusehituse ning koplite/radade hooldusega seotud tööharjutusi ka lähivaldade pikaajalistele töötutele.
Pargis on nii toitlustus- kui majutusvõimalused väiksematele gruppidele.

Rohkem infot Hobukooli Pargi toimetuste kohta on ühingu kodulehel www.equilibre.ee 
https://hobukoolipark.ee/

 

Allikad