Kultuurilooline
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Roosna-Alliku mõis

01_Roosna-Alliku_m6isa_peahoone_esifassaad_DSC06793_11_05_2013-44.jpg

Roosna-Alliku endine saksakeelne nimi Kalterbrunn tähendab külma kaevu või allikat. Mõisa lähedal asuvatest allikatest saab alguse Pärnu jõgi. Mõisa keskus on rajatud kunagise Jõgelähte (Jegelecht) küla kohale.
1617. aastal omandas siinsed maavaldused Bogislaus Rosen, kelle Rootsi kuningas tõstis aadliseisusse. Bogislaus von Rosen oli üks rikkamaid mehi Liivimaal, talle oli võlgu isegi riigikassa. Pärast B. v. Roseni surma päris tema poeg Axel von Rosen Roosna-Alliku mõisa ning Kihme, Kaaruka, Härjapä, Oeti, Kuksema, Valasti ja Kagavere külad. Rosenite järgi sai Roosna-Alliku oma eestikeelse nime.

1725. a. läks mõis kaasavarana Stackelbergidele, kelle omandusse jäi see enam kui kaheks aastasajaks. Nimekaim neist oli haagikohtunik, maanõunik ja Eestimaa Konsistooriumi president Otto Friedrich von Stackelberg (1731–1802).

01_Roosna-Alliku_m6is_DSC06794_11_05_2013-4(1).jpg

Ajalukku on O. v. Stackelberg läinud talle kuulunud Roosna-Alliku ja Rava mõisate eraseaduse (Halliko valla Kohto ja Seäduse Ramat) väljaandjana. 1791. aastal koostatud seaduseraamatus on üles loetud vallaametnike kohustused, talupoegade õigused ja kohustused ning karistused kõikvõimalike pahategude eest.

01_DSC09412_Roosna-Alliku_m6is-kool_31_08_2013-4.jpg

Tema ajal sai mõisa peahoone ka sootuks uue ilme. 1786. aastal valminud uus härrastemaja on üks silmapaistvamaid varaklassitsismi esindajaid Eestis. Kuus aastat kestnud ehitustöid juhtis kubermanguarhitekt Johann Schultz. Interjööris väärivad imetlust Böömi meistri C. Kalupka stukktöö ja stiilsed kunstmarmorist seintega saalid.

Peahoonet ümbritseb müüriga piiratud regulaarpark. Roosna-Alliku mõisaansamblisse kuulus hulk kõrvalhooneid, millest enamik on ümber ehitatud või hävinud. Peahoonet on aastate jooksul kenasti renoveeritud. Alates 1924. aastast töötab mõisahoones kool.

01_154-3_Roosna-Alliku_m6isa_kabel_06_07_2017-4.jpg

01_145-3_Roosna-Alliku_m6isa_kabeli_juures_06_07_2017-4.jpg   01_149-3_Roosna-Alliku_m6isa_kabel_06_07_2017-44.jpg

Teisel pool maanteed, mõisasüdamest umbes 600 meetri kaugusel on Roosna-Alliku mõisa kalmistu ja kabel. Kalmistu rajasid Stackelbergid 19. sajandi algupoolel. Kabel restaureeriti 2013–2014. aastal.

Daila Aas, 2020
 

Allikad

Juhan Maiste, „Eestimaa mõisad”. Tallinn, kirjastus „Kunst”, 1996.
https://www.yumpu.com/xx/document/read/42227825/allikjarve-kula-ja-roosna-alliku-aleviku-arengukava-2009-2015
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=402
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15100
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4025