Kultuurilooline
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Teekond

Puutlipalu punkrilahing

Puutli küla lähedal metsas varjasid end punkris kuni 1953. aastani 8 metsavenda (5 meest ja 3 naist). Seal korraldasid julgeolekumehed 29. märtsil kell 9 neile haarangu, mis kestis kokku peaaegu kolm tundi. Metsas oli võimas tulevahetus. Lahingus hukkusid metsavennad Richard Vähi, Karl Kaur, August Kuus, August Kurra, Leida Grünthal, Endel Leimann, Lehte-Kai Ojamäe ja Ilse Vähi. Haavata saanud metsavennad lasid end granaatidega õhku, et vältida vaenlase kätte langemist. Julgeoleku kaotused olid aga palju suuremad. Nad kaotasid 20 meest surnutena ja haavatutena. R. Vähi ja A. Kuus olid osalenud 7. märtsil 1951 ka Saika punkrilahingus, pääsedes sealt aga minema.
Pärast lahingut punker põletati julgeoleku poolt maha, langenud metsavennad viidi tuvastamiseks julgeolekusse ja maeti hiljem Ristimäe metsa sooserva.

Selles punkris langenud metsavendadele on püstitatud samas lähedal metsas ausammas, ning igal aastal korraldab Kaitseliit seal mälestusürituse.

Lagle Parek
 

http://et.wikipedia.org/wiki/Puutlipalu_lahing
http://www.kaitseliit.ee/et/vastseliinas-sangitatakse-mulda-enamlaste-poolt-morvatud-metsavennad
http://uudised.err.ee/v/eesti/19cc7be9-fbd9-46a2-bd78-c4e4807e7ddb

{$content.banner1.title}